Events

ZARoK (setkání členů sekce Zákrytové a Astrometrické v Rokycanech)

English version below

Zákrytová a astrometrická sekce je jednou z nejstarších odborných složek České astronomické společnosti (ČAS). Sekce sdružuje zájemce o pozorování zákrytů hvězd tělesy sluneční soustavy, astrometrii a další příbuzné obory astronomie.

Sekce má své sídlo na Hvězdárně v Rokycanech, kde se také již tradičně každoročně její členové setkávají při ZARoKu (setkání členů sekce Zákrytové a Astrometrické v Rokycanech). Ve spolupráci s hvězdárnou je také vydáván pravidelně měsíčně Zákrytový zpravodaj a jsou organizována pozorování a expedice za tečnými a planetkovými zákryty.

V sobotu 23. října jsem se zúčastnil ZARoKu, kam jsem byl organizátory pozván díky svému vědeckému zaměření - studiu fyzikálních vlastností planetek. Ve dvou příspěvcích jsem představil dalekohled eVscope a jeho uplatnění pro pozorování zákrytů hvězd planetkami a dále jsem se pak věnoval databázi DAMIT, kde jsou publikovány modely tvarů planetek. V rámci příspěvku o eVscope jsem prezentoval dvě vlastní pozitivní pozorování zákrytů hvězd planetkami (790) Pretoria a (165) Loreley. Jednalo se o vůbec první dva zákryty pozorované z České Republiky dalekohledem eVscope. Na příspěvky navazovala dlouhá diskuze nad přidruženými tématy, včetně praktických zkušeností s pozorováním dalekohledem eVscope. Moje účast na setkání ZARoKu splnila veškerá očekávání: došlo k propojení vědecké komunity s amatérskými pozorovateli, kteří ocenili informace o praktickém využití jejich napozorovaných dat při studiu fyzikálních vlastností planetek.

Prezentace v pdf zde

....

On October 23rd, I (Josef Hanus, Charles University) attended the meeting of the members of the Occultation and Astrometric division of the Czech Astronomical Society (ZARoK). I was invited because of my scientific interests that are highly relevant to the occultation community - studies of physical properties of asteroids. In my two talks, I (i) introduced the eVscope telescope developed by the Unistellar company that was recently acquired by our institute and its potential for stellar occultation observations, and (ii) described the DAMIT database, where the new shape model solutions of asteroids are published. DAMIT is maintained at our Institute of Astronomy, Charles University. Within the eVscope contribution, I reported two positive detections of stellar occultations by asteroids (790) Pretoria and (165) Loreley. These observations were the first two positive detections performed in Czechia by the eVscope. The audience was quite interested in the topics, so we continued the discussion for quite a long time. This meeting was highly useful and successful as it served as a connection between the two important communities - scientific and amateur observers. This growing group of citizen scientists highly appreciated the information about the practical application of their contributions (i.e., stellar occultation observations) in the studies of the physical properties of asteroids.