Events

Astronomický kroužek v Brně

English version below

Astronomický kroužek v Brně má za cíl rozvíjet zájem dětí o vesmír a další přírodní vědy. Kroužek probíhá každý týden formou 90 minutových lekcí, které jsou většinou rozděleny na teoretickou a praktickou část. V teoretické části lektor přednáší formou prezentace o vybraném tématu a v praktické části členové kroužku vypracovávají úkoly související s přednášeným tématem.

Letos tvoří skupinu celkem 30 dětí ve věku od 10 do 16 let. Každá lekce je vedena dvěma lektory z řad studentů Masarykovy univezity. Letošním tématem je orientace na hvězdné obloze, práce s hvězdnou mapou a s ní související témata (hvězdná klasifikace, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie atd.). Důraz klademe také na praktické pozorování a tak při každém jasném večeru pozorujeme s dalekohledy.


Prezentace ke shlédnutí

I. Opakování z minula
II. Podzimní a zimní souhvězdí
III. Jarní a letní souhvězdí

...

The Astronomy Club in Brno aims to develop children's interest in space and other natural sciences. The club takes place every week in the form of 90-minute lessons, which are mostly divided into theoretical and practical parts. In the theoretical part, the lecturer gives a presentation on a selected topic and in the practical part the members of the club work out tasks related to the lectured topic.

This year the group consists of 30 children aged 10 to 16. Each lesson is led by two lecturers from among students from Masaryk University. This year's theme is orientation in the starry sky, working with a star chart and related topics (star classification, star clusters, nebulae, galaxies, etc.). We also emphasize practical observation, so we observe with binoculars every clear evening.