Events

Public Events


Spolupráce s Mateřskou školou v Ondřejově

Ondřejovská hvězdárna je největším českým pracovištěm, které se zabývá zkoumáním vesmíru. Práce astronomky nebo astronoma obnáší studium fyziky a astronomie a většinou je zakončeno doktorátem na některé z univerzit. Velmi pozitivně je vítaná také zahraniční zkušenost mladého vědce. Vychovat mladé astronomky a astronomy není lehký úkol a je vhodné začít s výchovou budoucího vědce již v útlém věku. Ondřejov je ideální místo pro získávání budoucích generací studentů a studentek astronomie. Již několik let existuje spolupráce hvězdárny a jejích zaměstnanců s Mateřskou školou Ondřejov. Podařilo se nastavit výbornou spolupráci, pro děti zajímavou, na kterou se těší.

Poslední dva roky jsme se rozhodli, že kromě povídání s předškoláky o vesmíru, kterého se ujal Pavel Suchan, budeme v dětech probouzet vztah k oboru, formou projektů na vybrané téma. V rámci programu ERASMUS+, který probíhá na hvězdárně, jsme v roce 2019 vymysleli téma, které se týká exoplanet a života ve vesmíru. Akce spojená s projektem byla úspěšně popsána zde.

V roce 2021, který byl bohužel náročný kvůli pandemii COVID, jsme se rozhodli předškolní děti (5 až 6 let) ze třídy Ještěrky a Vážky, seznámit s naší Sluneční soustavou. Téma bylo připravené a jakmile se stav epidemie zlepšil, pozvali jsme 4. června obě třídy na hvězdárnu k Perkovu dalekohledu, největšímu dalekohledu v České republice. Po projití cesty podzemním spojovacím tunelem, což je sám o sobě zážitek, se děti podívaly na snímky vesmíru promítané na kopuli dvoumetrového dalekohledu, tedy v prostoru pro ně velmi mimořádném. Prezentace ukázala putování Sluneční soustavou, kdy jsme dětem představili všechny planety a jejich uspořádání kolem Slunce. Děti se aktivně zapojovaly do diskuse a bylo úžasné slyšet, že naši ,,předškoláci” mají často lepší znalosti než dospělí lidé. Ukázali jsme dětem sirné mraky na Venuši, bouři na Jupiteru, prstence u Saturnu a dalších ledových planet. Na závěr prezentace a diskuse jsme si společně vyzkoušeli pokus s kapalným dusíkem, do kterého jsme vložili květiny, které okamžitě zmrzly. Kapalný dusík se totiž na hvězdárně používá, i když samozřejmě nikoliv ke zmrazení rostlin. O týden později ještě Petr Kabáth děti přímo v mateřské škole seznámil se snímky Sluneční soustavy a povzbudil děti k pozorování letní oblohy. Děti pak dostaly za úkol, aby téma Sluneční soustavy zpracovaly ve svých výtvarných pracích. Kresby pak měly možnost ukázat při slavnostní akci před prázdninami ,,Rozloučení s předškoláky”.

,,Rozloučení s předškoláky” se konalo na plošině historické části hvězdarny 30. června 2021. Mezi pozvanými byli rodiče a další příbuzní dětí, pro které si děti připravily program, kde tancovaly moderní tance, recitovaly, zpívaly a celý program byl zakončen povídáním o vesmíru, nejen Petra Kabátha, ale děti take popsaly svá výtvarná díla vyobrazující planety, souhvězdí a Sluneční soustavu. Výtvarná díla byla velmi zajímavá s často originálním nápadem. Nakonec byly děti ostužkovány a pohoštěny občerstvením. Předškolní děti měly také možnost poznat svou budoucí paní učitelku, která je bude provázet první třídou a která je přišla pozdravit. Po celkově velmi úspěšném programu se děti rozešly se svými nejbližšími vstříc novým letním zážitkům. Rozloučily se tak se svojí mateřskou školou v prostředí vědecké instituce, kde v projektu začínaly a kde svoje výsledky také mohly ukázat.

Spolupráce s mateřskou školou výborně funguje. Přitom nejde jenom o téma a název projektů, ale také o osobní přístup, chuť tomu jít naproti a pro děti připravit to nejlepší. Souhra mezi ředitelkou a učitelkami mateřské školy a pracovníky hvězdárny (Pavel Suchan a Petr Kabáth) byla zásadní. Samozřejmě podstatná je také podpora na hvězdárně probíhajícího projektu ERASMUS+. Kromě předškolních dětí se i malé děti z třídy Kuřátek zapojily do kreslení planet a rakety - a jejich výtvarná díla byla také velmi pěkná.

Petr Kabáth, který vede projekt ERASMUS+, dodává: “Mám obrovskou radost, že paní učitelky s dětmi pracují a že je naplno využit potenciál, který hvězdárna nabízí. Koneckonců, i kdyby se jen v jednom dítěti probudil zájem o přírodní vědy a stadium astronomie, tak naše společné snahy měly ohromný význam. Věřím však, že i ostatní děti si odnesou krásné vzpomínky, případně nové poznatky nejen o vesmíru nebo fyzikálních jevech a že jednou své poznatky a znalosti zúročí při volbě další cesty svým životem. Proto plánujeme v těchto aktivitách pokračovat v roce 2022, téma je zatím otevřené, ale již nyní se těšíme na nové předškolní děti.”
Petr Kabáth
PI ERASMUS+