Soutěž

PLATOSpec bude spektrograf, který bude pomocí spektroskopie charakterizovat vzdálené cizí světy. Princip je poměrně jednoduchý, pokud existuje v soustavě vzdálené hvězdy ještě planeta, tak díky své hmotnosti “vychyluje” střed hmotnosti soustavy hvězda-planeta mimo střed hvězdy a my můžeme zaznamenat pohyb hvězdy k nám a od nás, pokud soustavu pozorujeme pod správným úhlem.

Rychlost, kterou můžeme pozorovat ve spektrech z pohybu spektrálních čar se mění podle toho, jak je hmotná planeta. Planeta o hmotnosti Jupiteru, tedy s oběznou dobou zhruba 11 let, způsobí rychlost hvězdy k nám a od nás (radiální rychlost), v řádu kolem 12 m/s. To je rychlost pomalu jedoucího auta. Naše Země by způsobila rychlost hvězdy zhruba 10 cm/s.

Představme si, že existují planety jako náš Jupiter, ale jsou blíže ke své hvězdě než Merkur ke Slunci. Takováto planeta už způsobí radiální rychlost ve stovkách metrů za sekundu….

V roce 2026/2027 má vystartovat vesmírná mise PLATO. Tato mise je vesmírnou misí pod taktovkou ESA a má nést na palubě 26 dalekohledů, které mají hledat druhou Zemi, ale nejen to, cílem budou také hvězdy a planety od velikosti naší Země až po velké plynné obry. PLATO nám poskytne úžasné množství dat a budeme tak schopni odpovědět na spoustu otázek týkajících se vzniku a vývoje exoplanetárních systémů.


Co nabízíme:

Chceme, aby si děti a nadšení astronomové z řad veřejnosti, doslova osahali náš dalekohled, tedy na dálku, protože vybraným týmům s nejzajímavějšími nápady nabídneme prohlídku Ondřejova a pak i noční pozorování a vzdálené pozorování se spektrgorafem PLATOSpec.

Pro koho:

Projekt je určen školním třídám a astronomickým kroužkům z lidových hvězdáren.

Projekt:

Chceme abyste navrhli projekt na pozorování s PLATOSpecem. Může se jednat o projekt na jedno pozorování, může se jednat o více nocí, jen je potřeba vysvětlit proč zrovna vybraný objekt a popsat ho. Může se i jednat pouze o jednu fotku, nabízíme oba dva přístroje, tedy fotometrickou kameru a také spektrograf. S interpretací spekter pomůžeme.

Jak se přihlásit:

Pokud máte zájem, prosíme o vyplnění formuláře zde: LINK

Co za to?

Vybrané týmy si budou moci prohlédnout hvězdárnu v Ondřejově, budou si moci svůj objekt napozorovat dalekohledem E152 se spektrografem a s fotometrickou kamerou a také jim ukážeme co s daty děláme.


Jeden kolektiv s nejoriginálnějším nápadem, který vybere porota dostane proplacenou přepravu do planetária Supernova Garching v Německu a ujmou se ho astronomové ESO.